Lösull – bästa tänkbara isoleringsmetoden

En snabb och energibesparande metod, idealisk för tilläggsisolering av vindsbjälklag samt snedtak, golv och väggar.

Lösullen fyller ut i alla vinklar och vrår. Isolera vinden och takisolering lönar sig snabbt genom minskad energiförbrukning samt bidrar till minskad växthuseffekt. Både plånboken och miljön kan spara. Arbetet utförs alltid av behörig personal och isoleringen ligger på plats efter några timmar.
Vi tar även hand om kringarbeten såsom takfotsventilation i form av luftspaltsskivor, landgångar, samt sarger kring vindsluckor.

Vi utför även utsugning av befintlig isolering på äldre byggnader, termografi och tryckprovning!
Läs mer om klistersprutad mineralull från SpreFix.

Paroc Lösull har suveräna egenskaper

Vi använder oss av Paroc’s typgodkända produkt Paroc Lösull, som av många experter är ansedd som marknadens bästa lösull.

Produkten är gjord av stenull med riktigt tung densitet, med en optimal sättningsgrad på 5% som gör att isoleringen ligger kvar och inte lägger sig i drivor. Materialet har högsta brandmotståndet samt motverkar egenkonvektion (egenskapade luftrörelser som försämrar isolervärdet).

Skyddar vid brand

Paroc Lösull är klassad som obrännbar.
Det innebär att den kan läggas direkt mot skorstensstock och ventilationskanaler. Den
skyddar dessutom brännbara delar vid brand. Boverket rekommenderar stenull i konstruktioner där kraven på brandsäkerhet är höga.

Mycket bra isolervärde

Paroc Lösull fördelas i ett jämnt lager över bjälklaget och isolerar effektivt även i svåråtkomliga hörn. Värmekonduktivitet
kl 0,041 – 0,044.

Står emot fukt

Paroc Lösull håller måttet, oavsett luftfuktighet. Den absorberar inte fukt och ger inte upphov till bildning av mögel eller mikrobiell påväxt.

Behåller formen

Paroc Lösull har mycket lågt sättningpåslag, bara 5 % enligt typgodkännande. Det betyder samma goda isolerförmåga år
efter år.

Ligger på plats

Paroc Lösull är stabilt och ligger stadigt på plats. Den optimala vikten gör att den inte blåser omkring och lägger sig i drivor.
Det innebär en säker isolering för byggnadens hela livslängd.

Råvara från naturen

Paroc Lösull består av riven stenull, ett helt oorganiskt material. Den innehåller inga kemikalier eller andra beståndsdelar som
kan ge upphov till korrosion eller mögel.

Bättre för dig och naturen

För varje sparad kilowattimme mår både du och naturen bättre.

Det är inte bara inomhusmiljön och den egna ekonomin som mår bra av vindsisolering.

Den lägre energiförbrukningen som isoleringen medför, blir i själva verket en ren miljövinst, eftersom produktion av energi för uppvärmning rubbar balansen i
ekosystemet och bidrar till växthuseffekten.

Så ju fler kilowattimmar vi kan spara, desto bättre för både miljön och plånboken.

utsugning

EU vill att du ska spara energi​

Det är inte bara inomhusmiljön och den egna ekonomin som mår bra av vindsisolering.

Den lägre energiförbrukningen som isoleringen medför, blir i själva verket en ren miljövinst, eftersom produktion av energi för uppvärmning rubbar balansen i
ekosystemet och bidrar till växthuseffekten.

Så ju fler kilowattimmar vi kan spara, desto bättre för både miljön och plånboken.

Kringarbeten

Vi tar gärna hand om era kringarbeten såsom takfotsventilation i form av luftspaltsskivor, landgångar, samt sarger kring vindsluckor.

Lösull landgång