Klistersprutad mineralull sprutas direkt på alla underlag

SpreFix® sprutisolering ger dig en professionell och kostnadseffektiv genväg till mycket bra isolering. En smart multifunktionell lösning för brandskydd, ljudreduktion, värmeisolering och kondens kontroll.
  • SpreFix® fäster effektivt på betong, trä, gips, stål och aluminium.
  • SpreFix® appliceras i ett homogent isoleringsskikt utan skarvar eller armering.
  • SpreFix® isolering kan målas eller beklädas med glasfiberväv för ökad slagtålighet och lättare rengöring.
  • SpreFix® material kan effektivt limmas direkt på underlaget, då risken för korrosion eller röta under isoleringsmaterialet elimineras.

Ljudisolering

SpreFix® har utmärkta egenskaper för att sänka den allmänna bullernivån i industriella, kommersiella och offentliga utrymmen och fordon.
SpreFix® G används för att framgångsrikt lösa en mängd olika akustiska problem. Den enkla och rena sprutmetoden och möjligheterna att applicera SpreFix® G på en given yta, oberoende av dess form, är en av fördelarna som gör SpreFix® G överlägsen prefabricerade ljudabsorbenter.
SpreFix® G absorberar ljud och ger en hög kvalitativ ljudisolering, redan vid 25 mm tjocklek.

Brandisolering

Brandisolering är den typ av isolering som sätter störst krav på materialet och appliceringsmetoden. Stålkonstruktioner är ett av de områden där SpreFix® S är ett fördelaktigt material. Inga mekaniska infästingar behövs och det uppstår inga skarvar som har negativ inverkan på brandmotståndet. Det finns inga andra system som använder enbart stenull och en polyvinylalkohol för brandisolering på marknaden idag.
SpreFix® S klarar av temperaturer på mer än 1000 ° C och har en densitet på 140 – 160 kg/m3.
SpreFix® S har, med marginal, visat sig att tåla de tuffaste test för brandmotstånd inom den marina sektorn.
Därför har SpreFix® S tilldelats högsta nivån av produktcertifikat för marina tillämpningar, nivå D, av de största och viktigaste registrerade organen som DNV, USCG, Lloyds, ABS etc.
Även SpreFix® S har goda akustiska egenskaper och används där det finns krav på brandisolering.

Kondensisolering

SpreFix® har förmågan att binda och återsänder kondenserad luftfuktighet mycket snabbt och i större utsträckning än något annat material på marknaden, vilket eliminerar potentiella fuktrelaterade problem såsom korrosion och röta.
SpreFix® absorberar fukt då den utsätts för kondensation. Fukten avges relativt snabbt vid uttorkning.
Både uppfuktningen och uttorkningen av väggelement med SpreFix® går ca 9 ggr snabbare än hos väggelement med mineralull respektive cellplast.
Ett 15 mm tunt lager är i normala fall tillräckligt för att förhindra kondens.

Värmeisolering

SpreFix® G är ett lätt obrännbart glasfibermaterial (densitet 45-50 kg/m2) och lämplig för värmeisolering av olika konstruktioner. Spray-On metoden har dessutom många fördelar som ger förbättrad värmeisoleringsförmåga. Isoleringen sprutas till en sammanhängande enhet som är fri från skarvar.
  • Materialet är formbart och oberoende av underlagets utseende.
  • SpreFix® kan med fördel användas som tilläggsisolering.
  • Utöver värmeisolering ger materialet tilläggsegenskaper i form av kondenskontroll och brandisolering.
När den kombinerade funktionen av värme och brandskydd behövs rekommenderar vi version stenull, SpreFix® S.