Tilläggsisolera - så funkar det

Bakom hela arbetet med just din vind finns kontrollorganet Garbo som är en garanti på att installationen utförs på rätt sätt av utbildade och kunniga installatörer. Vi använder oss främst av Paroc som leverantör av lösullen som garanterat ger ett bra resultat.

Med Paroc Lösull får du sänkt energinota, mindre miljöpåverkan och framförallt varmare hus. Att spruta upp Paroc Lösull på vindsbjälklaget är en mycket effektiv isoleringsmetod. Installationen går snabbt och effektivt, och redan efter några år har investeringen betalat sig. Satsningen ger också utdelning direkt; värmen kan vridas ner och inomhusmiljön blir skön och behaglig.
Läs mer om olika byggkonstruktioner

Äldre vind

Tilläggsisolering av äldre vindar ställer särskilda krav. Vid förbesiktningen kontrolleras
synligt material; gammalt spån,
bjälklag, genomföringar m m. Besiktningsmannens
förslag till åtgärder ligger till
grund för ett väl genomfört arbete.

Nybyggnation

Vid nybyggnation är det enklast att montera
vindavledare innan taket täcks. Men, med Parocs färdigvikta vindavledare kan
man säkerställa en god takfots- och undertaksventilation även efter
att råsponten har monterats

Installationen

Det behövs två man för att utföra installationen, en som sprutar på vinden och en som matar aggregatet i bilen. Systemet klarar upp till 65 meters höjd och installationen kan göras utan att resten av huset störs. Enkelt, effektivt och ekonomiskt. Vi behöver ingen extern ström för att utföra installationen.

Vindavdelare

Vindavledarna ger den ventilationsspalt
som behövs mellan lösullen och undertaket.

Efterkontroll

Efterkontroll utförs och Installationsprotokollet undertecknas av lösullsentreprenören. Det blir
en garanti för att arbetet är korrekt utfört, med kvalitetskontroll och dokumentation.

Bästa tänkbara isoleringsmetod

Paroc Lösull är idealisk för isolering av vindsbjälklag.
Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten – och arbetet går snabbt.
Isoleringen brukar ligga på plats efter bara några timmar!

Den auktoriserade lösullsentreprenören kommer på avtalad tid och tar hand om hela installationen.

Är förarbetet klart går själva installationen snabbt; bilen med sprutaggregat kör fram, slangen dras in genom takfönster eller vindslucka och ullen sprutas i ett jämnt lager på vindsbjälklaget.

Helt enkelt som att sätta en mössa på huset!