Experter på isolering med lösull

Isolar Lösullsentreprenad AB kan allt inom lösullsisolering och vi finns etablerade på sju centralorter i Mellansverige. Vi innehar branschcertifikatet Behörig lösull och använder oss av Paroc stenull, Warmfiber Cellulosa, Knauf glasull och träullsisolering. Vi utför även utsugning av befintlig isolering på äldre byggnader. Verksamheten har varit aktiv sedan 1986 och vi är Paroc AB:s auktoriserade entreprenör i regionen sedan mer än 30 år.

Vi finns här för dig

Karlstad
070-675 54 12

Örebro
070-675 54 47

Uppsala
070-675 54 11

Stockholm
070-675 54 11

Borlänge
070-675 54 12

Eskilstuna
070-675 54 47

Norrköping
070-675 54 47