Thermografi

Termografering av byggnader görs för att påvisa brister och fel. Den kan t.ex visa värmeläckage i golv, vägg och tak. Dålig isolering och otätheter kan orsaka fuktskador. Med värmekameran hittas dessa problem snabbt och effektivt. Med de termiska bilderna kan man se omfattningen av defekterna. Efter termograferingen är gjord får ni en rapport med bilder som ni kan använda som underlag när ni ska åtgärda felen.