Tryckprovning

Vi trycktestar ditt hus med hjälp av Retrotec Q46och på så vis mäts tätheten i lokalen, den s.k. klimatskärmen.
Man får då fram mängden luft som läcker ut. Härmed ser man om byggnaden uppfyller de krav som Boverkets byggregler föreslår. Testfakta visar resultatet av läckagetestet. Vi kombinerar trycktestet med värmekamera för läckagesökning. Det visas i en rapport med en IR-bild samt en digitalbild var bristerna finns.

Kontakta oss för mer information.