Karlstad Västerås Borlänge Norrköping Örebro Stockholm Uppsala
070 675 54 70 070 675 54 11 070 675 54 11 070 675 54 47 070 675 54 47 070 675 54 86 070 675 54 11
 

Isolar Lösullsentrepenad AB Dala

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18
653 42 Karlstad
Fax 054-562283
frank@isolar.se
anne@isolar.seKnauf Supafil Frame Produktblad

Beräkna kostnad
Paroc Luftspaltskiva
Luftspalt

Branschcertifikat 

 

 
Ny sida 1
Tillbaka

Ljudisolering

SpreFix® har utmärkta egenskaper för att sänka den allmänna bullernivån i industriella, kommersiella och offentliga utrymmen och fordon.
SpreFix® G används för att framgångsrikt lösa en mängd olika akustiska problem. Den enkla och rena sprutmetoden och möjligheterna att applicera SpreFix® G på en given yta, oberoende av dess form, är en av fördelarna som gör SpreFix® G överlägsen prefabricerade ljudabsorbenter.
SpreFix® G absorberar ljud och ger en hög kvalitativ ljudisolering, redan vid 25 mm tjocklek.

Brandisolering

Brandisolering är den typ av isolering som sätter störst krav på materialet och appliceringsmetoden. Stålkonstruktioner är ett av de områden där SpreFix® S är ett fördelaktigt material. Inga mekaniska infästingar behövs och det uppstår inga skarvar som har negativ inverkan på brandmotståndet. Det finns inga andra system som använder enbart stenull och en polyvinylalkohol för brandisolering på marknaden idag.
SpreFix® S klarar av temperaturer på mer än 1000 ° C och har en densitet på 140 – 160 kg/m3.
SpreFix® S har, med marginal, visat sig att tåla de tuffaste test för brandmotstånd inom den marina sektorn.
Därför har SpreFix® S tilldelats högsta nivån av produktcertifikat för marina tillämpningar, nivå D, av de största och viktigaste registrerade organen som DNV, USCG, Lloyds, ABS etc.
Även SpreFix® S har goda akustiska egenskaper och används där det finns krav på brandisolering.

Kondensisolering

SpreFix® har förmågan att binda och återsänder kondenserad luftfuktighet mycket snabbt och i större utsträckning än något annat material på marknaden, vilket eliminerar potentiella fuktrelaterade problem såsom korrosion och röta.
SpreFix® absorberar fukt då den utsätts för kondensation. Fukten avges relativt snabbt vid uttorkning.
Både uppfuktningen och uttorkningen av väggelement med SpreFix® går ca 9 ggr snabbare än hos väggelement med mineralull respektive cellplast.
Ett 15 mm tunt lager är i normala fall tillräckligt för att förhindra kondens.

Värmeisolering

SpreFix® G är ett lätt obrännbart glasfibermaterial (densitet 45-50 kg/m2) och lämplig för värmeisolering av olika konstruktioner. Spray-On metoden har dessutom många fördelar som ger förbättrad värmeisoleringsförmåga. Isoleringen sprutas till en sammanhängande enhet som är fri från skarvar.
  • Materialet är formbart och oberoende av underlagets utseende.
  • SpreFix® kan med fördel användas som tilläggsisolering.
  • Utöver värmeisolering ger materialet tilläggsegenskaper i form av kondenskontroll och brandisolering.
    • När den kombinerade funktionen av värme och brandskydd behövs rekommenderar vi version stenull, SpreFix® S.
Tillbaka
 

Ny sida 1Paroc

Skärpta regler för lösull
Om en värmeisolerig med lösull ska vara typgodkänd måste lösullsentreprenören vara certifierad. Det räcker inte att produkten är typgodkänd. Detta känner få till trots att regeln funnits i ungefär ett år. Det gamla systemet är av SP auktoriserad lösullsentreprenör gäller inte.

Källa: Byggindustrin 2005-06-03Thermografi

Tryckprovning 
 

Vill du ha nåt här nere kanske f

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18, 653 42 Karlstad, Tfn 054-566670, Fax 054-562283, frank@isolar.se