Karlstad Västerås Borlänge Norrköping Örebro Stockholm Uppsala
070 675 54 70 070 675 54 11 070 675 54 11 070 675 54 47 070 675 54 47 070 675 54 86 070 675 54 11
 

Isolar Lösullsentrepenad AB Dala

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18
653 42 Karlstad
Fax 054-562283
frank@isolar.se
anne@isolar.seKnauf Supafil Frame Produktblad

Beräkna kostnad
Paroc Luftspaltskiva
Luftspalt

Branschcertifikat 

 

 
Ny sida 1

Välj rätt isolering


Paroc Lösull från Paroc är ett rent naturmaterial, tillverkat av sten.
Det har suveräna egenskaper som
 • obrännbart
 • brandskyddar
 • behåller sin form
 • blåser inte mkring
 • ljudisolerande
 • absorberar inte fukt
 • livslång isoleringseffekt
Listan kan göras lång för Paroc Lösull, en isolering som hjälper dig till lägre uppvärmningskostnader och ett skönare boende.

Värmekonduktivitet: Vindsbjälklag lkl = 0,044-0,041 W/m °C
Snedtak lkl = 0,037 W/m °C
Densitet: Vindsbjälklag ca 28 kg/m3 (33 kg/m3)
Snedtak ca 45 kg/m3 (50-70 kg/m3)
Högsta användn.temp: 200 °C
Brandklassificering: Obrännbart material
Typgodkännande: Vindsbjälklag TG nr 3100/90
Avser l-klass, brandklass
Snedtak TG nr 5429/92
Avser l-klass, konstruktion
Förpackning: Plastemballage – säckar på returpall
 

Paroc Lösull har suveräna egenskaper

 • Skyddar vid brand

  Paroc Lösull är klassad som obrännbar. Det innebär att den
  kan läggas direkt mot skorstensstock och ventilationskanaler. Den
  skyddar dessutom brännbara delar vid brand. Boverket rekommenderar
  stenull i konstruktioner där kraven på brandsäkerhet är höga.
   
 • Mycket bra isolervärde

  Paroc Lösull fördelas i ett jämnt lager över bjälklaget och
  isolerar effektivt även i svåråtkomliga hörn.
  Värmekonduktivitet ?kl 0,041 – 0,044.
   
 • Behåller formen

  Paroc Lösull har mycket lågt sättningpåslag, bara 5 % enligt
  typgodkännande. Det betyder samma goda isolerförmåga år
  efter år.
   
 • Står emot fukt

  Paroc Lösull håller måttet, oavsett luftfuktighet. Den absorberar
  inte fukt och ger inte upphov till bildning av mögel eller
  mikrobiell påväxt.
   
 • Ligger på plats

  Paroc Lösull är stabilt och ligger stadigt på plats. Den optimala
  vikten gör att den inte blåser omkring och lägger sig i drivor.
  Det innebär en säker isolering för byggnadens hela livslängd.
   
 • Råvara från naturen

  Paroc Lösull består av riven stenull, ett helt oorganiskt material.
  Den innehåller inga kemikalier eller andra beståndsdelar som
  kan ge upphov till korrosion eller mögel.
   
 • Typgodkänt

  Paroc Lösull är ett typgodkänt material.
   


För varje sparad kilowatttimme mår både du och naturen bättre

Det är inte bara inomhusmiljön och den egna ekonomin som mår bra av vindsisolering.
Den lägre energiförbrukningen som isoleringen medför, blir i själva verket en ren miljövinst, eftersom produktion av energi för uppvärmning rubbar balansen i
ekosystemet och bidrar till växthuseffekten. Så ju fler kilowattimmar vi kan spara, desto bättre för både miljön och plånboken.

EU vill att du ska spara energi

Enligt ett EU-direktiv ska energiförbrukningen i alla byggnader, både nybyggda och äldre fastigheter, beräknas.
Lagen gäller fr o m 1 juli 2006 och alla fastigheter som byggs, säljs eller hyrs ut måste kunna uppvisa ett certifikat över fastighetens energistatus.
För villor och andra privatbostäder gäller övergångsregler till och med 2008.
Granskningen skall utföras av certifierade besiktningsmän och omfattar energiförbrukning, lämpliga energibesparande åtgärder m m.

Låg uppvärmningskostnad – högre värde

Framöver förväntas värdet på ditt hus att mer påtagligt påverkas av dess energiförbrukning.
Så när du tilläggsisolerat ditt hus på vinden med Paroc Lösull får du ett dokument på utförd energibesparande åtgärd.
Och inte minst – du får en lägre uppvärmningskostnad redan från första dagen.

 

Ny sida 1Paroc

Skärpta regler för lösull
Om en värmeisolerig med lösull ska vara typgodkänd måste lösullsentreprenören vara certifierad. Det räcker inte att produkten är typgodkänd. Detta känner få till trots att regeln funnits i ungefär ett år. Det gamla systemet är av SP auktoriserad lösullsentreprenör gäller inte.

Källa: Byggindustrin 2005-06-03Thermografi

Tryckprovning


 
 

Vill du ha nåt här nere kanske f

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18, 653 42 Karlstad, Tfn 054-566670, Fax 054-562283, frank@isolar.se