Karlstad Västerås Borlänge Norrköping Örebro Stockholm Uppsala
070 675 54 70 070 675 54 11 070 675 54 11 070 675 54 47 070 675 54 47 070 675 54 86 070 675 54 11
 

Isolar Lösullsentrepenad AB Dala

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18
653 42 Karlstad
Fax 054-562283
frank@isolar.se
anne@isolar.seKnauf Supafil Frame Produktblad

Beräkna kostnad
Paroc Luftspaltskiva
Luftspalt

Branschcertifikat 

 

 
Ny sida 1

Säkert genomförande


Bakom hela arbetet med just din vind finns kontrollorgan som SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SITAC och Paroc som leverantör av lösöllen. Du får ett garanterat bra resultat.

Med Paroc Lösull får du sänkt energinota, mindre miljöpåverkan och framförallt varmare hus
Att spruta upp Paroc Lösull på vindsbjälklaget är en mycket effektiv isoleringsmetod.
Installationen går snabbt och effektivt, och redan efter några år har investeringen betalat sig.
Satsningen ger också utdelning direkt; värmen kan vridas ner och inomhusmiljön blir skön och
behaglig.

 
Tilläggsisolering av äldre vindar ställer
särskilda krav. Vid förbesiktningen kontrolleras
synligt material; gammalt spån,
bjälklag, genomföringar m m. Besiktningsmannens
förslag till åtgärder ligger till
grund för ett väl genomfört arbete.
 
Vid nybyggnation är det enklast att montera
vindavledare innan taket täcks. Men,
med Parocs färdigvikta vindavledare kan
man säkerställa en god takfots- och undertaksventilation
även efteråt.
 
Det behövs två man för att utföra installationen,
en som sprutar på vinden och en
som matar aggregatet i bilen. Systemet
klarar upp till 40 meters höjd och installationen
kan göras utan att resten av huset
störs. Enkelt, effektivt och ekonomiskt.
 
Vindavledarna ger den ventilationsspalt
som behövs mellan lösullen och undertaket.
 
Efterkontroll utförs och Installationsprotokollet undertecknas av lösullsentreprenören. Det blir
en garanti för att arbetet är korrekt utfört, med kvalitetskontroll och dokumentation.
 

 

Det är helt enkelt som att sätta mössa på huset!

Bästa tänkbara isoleringsmetod

Paroc Lösull är idealisk för isolering av vindsbjälklag.
Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten – och arbetet går snabbt.
Isoleringen brukar ligga på plats efter bara några timmar!
Den auktoriserade lösullsentreprenören kommer på avtalad tid och tar hand om hela installationen.
 
 
Är förarbetet klart går själva installationen snabbt; bilen med sprutaggregat kör fram, slangen dras in genom takfönster eller vindslucka och ullen sprutas i ett jämnt lager på vindsbjälklaget.
 
 

Ny sida 1Paroc

Skärpta regler för lösull
Om en värmeisolerig med lösull ska vara typgodkänd måste lösullsentreprenören vara certifierad. Det räcker inte att produkten är typgodkänd. Detta känner få till trots att regeln funnits i ungefär ett år. Det gamla systemet är av SP auktoriserad lösullsentreprenör gäller inte.

Källa: Byggindustrin 2005-06-03Thermografi

Tryckprovning 
 

Vill du ha nåt här nere kanske f

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18, 653 42 Karlstad, Tfn 054-566670, Fax 054-562283, frank@isolar.se