Karlstad Västerås Borlänge Norrköping Örebro Stockholm Uppsala
070 675 54 70 070 675 54 11 070 675 54 11 070 675 54 47 070 675 54 47 070 675 54 86 070 675 54 11
 

Isolar Lösullsentrepenad AB Dala

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18
653 42 Karlstad
Fax 054-562283
frank@isolar.se
anne@isolar.seKnauf Supafil Frame Produktblad

Beräkna kostnad
Paroc Luftspaltskiva
Luftspalt

Branschcertifikat 

 

 
Här isolerar du med Paroc Lösull

Här isolerar du med Paroc Lösull

 
 1. PAROC Vindavledare
 2. Paroc Lösull
 3. PAROC Plastfolie
 4. Glespanel
 5. Innertak
 
 
 
 1. PAROC Vindavledare
 2. Paroc Lösull
 3. PAROC UNS 37z, Vägg/Bjälklagsskiva Trä
 4. PAROC Plastfolie
 5. Glespanel
 6. Innertak
 
 
 1. PAROC Vindavledare
 2. Paroc Lösull
 3. Såg- eller kutterspån
 4. Vindpapp
 5. Innertak
 
 
 1. PAROC Underlagstak
 2. PAROC Vindavledare
 3. Paroc Lösull
 4. PAROC Plastfolie
 5. Glespanel
 6. Innertak
 
 
     

TakbenämningarOlika takstolar


Kalla och varma tak


Fler benämningar
 

”Plant” vindsbjälklag <15°

 

Parallelltak (snedtak)   Slutet eller delvis slutet.

 

Ryggåstak
Mellan 15 ° -30 ° För friblåsning.

 

Vanliga begrepp på ett vindsutrymme

 

Ny sida 1Paroc

Skärpta regler för lösull
Om en värmeisolerig med lösull ska vara typgodkänd måste lösullsentreprenören vara certifierad. Det räcker inte att produkten är typgodkänd. Detta känner få till trots att regeln funnits i ungefär ett år. Det gamla systemet är av SP auktoriserad lösullsentreprenör gäller inte.

Källa: Byggindustrin 2005-06-03Thermografi

Tryckprovning 
 

Vill du ha nåt här nere kanske f

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18, 653 42 Karlstad, Tfn 054-566670, Fax 054-562283, frank@isolar.se