Karlstad Västerås Borlänge Norrköping Örebro Stockholm Uppsala
070 675 54 70 070 675 54 11 070 675 54 11 070 675 54 47 070 675 54 47 070 675 54 86 070 675 54 11
 

Isolar Lösullsentrepenad AB Dala

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18
653 42 Karlstad
Fax 054-562283
frank@isolar.se
anne@isolar.seKnauf Supafil Frame Produktblad

Beräkna kostnad
Paroc Luftspaltskiva
Luftspalt

Branschcertifikat 

 

 

Välkommen till Isolar AB

Isolar AB är marknadsledande på lösullsisolering i Mellansverige. Där finns vi etablerade på 6 centralorter. Vi innehar branschcertifikatet Behörig lösull och använder oss av Paroc stenull, Ekofiber, Knauf glasull och träullsisolering. Verksamheten har varit aktiv sedan -86 och varit Paroc AB:s auktoriserade entreprenör i regionen i mer än 25 år.

Lösull – Bästa tänkbara isoleringsmetod

En snabb och energibesparande metod, idealisk för tilläggsisolering av vindsbjälklag samt snedtak, golv och väggar. Lösullen fyller ut i alla vinklar och vrår. Isolera vinden och takisolering lönar sig snabbt genom minskad energiförbrukning samt bidrar till minskad växthuseffekt. Både plånboken och miljön kan spara. Arbetet utförs alltid av behörig personal och isoleringen ligger på plats efter några timmar. Vi tar även hand om kringarbeten såsom takfotsventilation i form av luftspaltsskivor, landgångar, samt sarger kring vindsluckor.

Vi utför även utsugning av isolering!

Vi använder oss av Paroc's typgodkända produkt Paroc Lösull, som av många experter är ansedd som marknadens bästa lösull. Produkten är gjord av stenull med riktigt tung densitet, med en optimal sättningsgrad på 5% som gör att isoleringen ligger kvar och inte lägger sig i drivor. Materialet har högsta brandmotståndet samt motverkar egenkonvektion (egenskapade luftrörelser som försämrar isolervärdet).

För att titta på filmen måste du ha flash installerat.


Klistersprutad mineralull sprutas direkt på alla underlag

SpreFix® sprutisolering ger dig en professionell och kostnadseffektiv genväg till mycket bra isolering. En smart multifunktionell lösning för brandskydd, ljudreduktion, värmeisolering och kondens kontroll.
  • SpreFix® fäster effektivt på betong, trä, gips, stål och aluminium.
  • SpreFix® appliceras i ett homogent isoleringsskikt utan skarvar eller armering.
  • SpreFix® isolering kan målas eller beklädas med glasfiberväv för ökad slagtålighet och lättare rengöring.
  • SpreFix® material kan effektivt limmas direkt på underlaget, då risken för korrosion eller röta under isoleringsmaterialet elimineras.
Läs mer här:
Ljudisolering
Brandisolering
Kondensisolering
Värmeisolering
 
 
 
 

Ny sida 1Paroc

Skärpta regler för lösull
Om en värmeisolerig med lösull ska vara typgodkänd måste lösullsentreprenören vara certifierad. Det räcker inte att produkten är typgodkänd. Detta känner få till trots att regeln funnits i ungefär ett år. Det gamla systemet är av SP auktoriserad lösullsentreprenör gäller inte.

Källa: Byggindustrin 2005-06-03Thermografi

Tryckprovning
 
 

Vill du ha nåt här nere kanske f

Isolar Lösullsentrepenad AB
Dalagatan 18, 653 42 Karlstad, Tfn 054-566670, Fax 054-562283, frank@isolar.se